خرید انواع فرش ماشینی

لیست قیمت بروز خرید فرش ماشینی کاشان بدون واسطه

دسته بندی فرش ماشینی کاشان فرش 6 متر (تومان) فرش 9 متر (تومان) فرش 12 متر (تومان)
فرش 1500 شانه 14 رنگ تراکم 4500 0 0 0
فرش 1200 شانه 8 رنگ تراکم 3600 ساده 0 0 0
فرش 1200 شانه 8 رنگ گل برجسته تراکم 3600 0 0 0

با توجه به تغییرات پی در پی نرخ ارز و دلار در بازار ایران و رابطه مستقیم آن با الیاف فرش ماشینی جهت واردات قیمت ها به صورت قیمت روز فرش تغییر خواهد یافت.

برگشت به بالا