خرید انواع فرش ماشینی

راه های ارتباطی با فرش گلپا

آدرس
دفترمرکزی : کاشان - آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی - بلوار
کارخانه: کاشان- شهرک صنعتی امیرکبیر2
مدیریت فروش: 09104618865
واحدفروش: 03154751205
واحد حسابداری: 03154751206
تلفکس : 03154751227
مدیرعامل : 09132658865
برگشت به بالا